Skip navigation.
Home

Domenii de activitate

Principalele directii de cercetare, dezvoltare, inovare sunt:


1. Cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul industrial, stiintific, tehnologic si managerial;
2. Servicii de asistenta în derularea de proiecte de cercetare-dezvoltare si ingineresti-inovative, inclusiv privind transferul de tehnologie;
3. Evaluarea tehnica si economica a imobilizarilor necorporale, incluzând brevete de inventie, know-how, documentatii si servicii.